فیلم مسابقات تالو

سبک های تایچی ، چوانگ و نان چوان

فرم چوب بازیکن چین مسابقات جاکارتا
Card image cap

مسابقات آسیایی جاکارتا 2018 ، امتیاز 9.71

مشاهده ویدیو
جین شو نونهالان شاهین بنی طالبی
Card image cap

شاهین بنی طالبی فرم جین شو نونهالان

مشاهده ویدیو
مسابقات جهانی، تایچی جین جوانان
Card image cap

فرم تایچی جین جوانان مسابقات جهانی

مشاهده ویدیو
مسابقات جهانی 2013 تایچی بزرگسالان
Card image cap

فرم تایچی بزرگسالان مسابقات جهانی 2013


مشاهده ویدیو
نان چوان فرشاد عربی
Card image cap

مسابقات روسیه 2018 فرم نان چوان با امتیاز 9.64


مشاهده ویدیو
چیانگ شو خانم زهرا کیانی
Card image cap

المپیک آسیایی جاکارتای اندونزی مقام سوم با امتیاز 9.71

مشاهد ویدیو
جین شو نونهالان آموزشی
Card image cap

فیلم آموزشی فرم جین شو نونهالان

مشاهده ویدیو
فرم دایو شو
Card image cap

فرم دایو شو با امتیاز 9.70

مشاهده ویدیو
دوؤلین  فرشاد عربی / نوید مکوندی/ امیرمحمد رضا
Card image cap

مسابقات روسیه 2018 مقام اول با امتیاز 9.61

مشاهده ویدیو

تالو

تالو به زبان چینی به معنای فرم است

سبک های اصلی ووشو یعنی تای چی چوان، چانگ چوان،نان چوان اجرا می شوند

نان چوان

به معنی تحت اللفظی مشت کوتاه شامل سبک های جنوبی می شود؛ و بیشترحرکات آن انفجاری و باسرعت و قدرت است و نمایان گر درگیری های نزدیک می باشد

چانگ چوان

شامل سبک های شمالی می شود. واژه چانگ چوان به معنی مشت بلند می باشد. در این سبک از حرکات با دستان و پاهای کشیده و حرکات زیبای آکروباتیک استفاده می شود.

تایچی چوان

سبکی است که برپایه انرژی چی بنا شده است و به تقویت بدن هم ازنظرجسمی و بیشتر از نظرروحی می پردازد. در این سبک حرکات آرام همراه باتنفس اصولی انرژی بدن راتنظیم می کند. این سبک به داشتن خصیصه مدیتیشن در حرکت معروف است.